واحد کمپوست سازی آریا

 راه اندازی واحد كمپوست سازی آریا ، بزرگترین واحد كمپوست سازی خاورمیانه با ظرفیت تولید 140،000 تن کمپوست فاز II در سال

این واحد دارای 11 بانکر 600 تنی فاز I و 15 تونل پاستوریزه 150 تنی فاز II میباشد. کلیه ماشین آلات، هواسازها و سیستم کنترلینگ کامپیوتری این واحد توسط شرکت کریستینز گروپ طراحی، ساخت و راه اندازی شده است.