صدف

 

واحد پرورش صدف 4 با 16 سالن 530 متری، سطح زیر کشتی معادل 8480 مترمربع دارد. این واحد طبق آخرین استانداردهای روز دنیا طراحی و ساخته شده است، بطوری که کلیه سالنها توسط سیستم کامپیوتری کنترل هوا، دما، رطوبت و Co2 می شوند.

سیستم آبدهی این واحد کاملا مکانیزه می باشد که توسط کامپیوتر کنترل می گردد.

واحد صدف 4 مجهز به آخرین ماشین آلات ساخت شرکت کریستینز می باشد که عملیات پر و تخلیه سالنها، خاک دهی بدون دخالت نیروی انسانی انجام میگردد.