واحد کمپوست سازی سهیل

راه اندازی واحد كمپوست سازی سهیل، دومین واحد کمپوست سازی ایران پس از کمپوست سازی آریا با ظرفیت تولید 35،000 تن کمپوست فاز II در سال 1386 آغاز گردید.

این واحد دارای 4 بانکر 400 تنی فاز I و 6 تونل پاستوریزه 150 تنی فاز II می باشد. کلیه ماشین آلات، هواسازها و سیستم کنترلینگ کامپیوتری این واحد توسط شرکت کریستینز گروپ طراحی، ساخت و راه اندازی شده است.